0 Komentar
QOLBI YUNADI YA ROB

Qolbi yunadi ya rob
Shokhaya hadi ya rob
Ya robbi Ya robbi Ya robbi Ya robbi

Anta ’auni anta khisni
Anta ghoutsi anta amni
Ya robbi Ya robbi Ya robbi Ya robbi

Lastu arju ghoiro anni
Filqiyamati ta’fu ‘anni
Ya robbi Ya robbi Ya robbi Ya robbi

Fafilqiyamati arjussalama
Wafilqiyamah jannatu ‘adnin
Ya robbi Ya robbi Ya robbi Ya robbi
Post a Comment

 
Top