0 Komentar

Teks Sholawat Faya Ayyuharroju

Teks Sholawat Faya Ayyuharroju

FAYA AYYUHARROJU

Faya ayyuharrojuna minhusyafa’atan

Shollu’alaihi wasallimu taslima

Waya ayyuhalmusytaquna ila ru”ya jamalihi

Shollu’alaihi wasallimu taslima

Waya manyyakhtubu wisholahu yaqdhotawwamanama

Shollu’alaihi wasallimu taslima


Post a Comment

 
Top