0 Komentar
ELING-ELING

ling eling sira menungsa
temenana anggonmu ngaji
mumpung durung den rawuhi
malaikat juru pati

luwih lara luwih susah
rasane wong neng neroko
klabang quresy kolojengking
klabang geni ula geni


rante geni godo geni
cawisane wongkang duroko
gumampang dawuh pengeran
dasar kang manut perintah tuan

luwih mulya luwi mukti

rasane wong nang suwarga
pitong puloh widodari
kasur babut den cawisi


cawisane wongkang berkti
dawuh pengeran kang moho suci
mukmin lanang mukmin wadon
mukmin iku sederek kulo


agami islam agami kulo
kitab qur'an panutan kulo

mukmin lanang mukmin wadon
mukmin iku sederek kuloPost a Comment

 
Top