0 Komentar

Teks Sholawat Assubkhubada

Teks Sholawat Assubkhubada

ASSUBKHUBADA

Assubkhubada minthol’atihi
Wallailudaja miwwafrotihi

Faqorrusula fadhlawwa’ala
Wahada subula bidila latihi

Kanzul karomi maulanni’ami
Hadil umami bisyari’atihi

Azkannasabi a’lalkhasabi
Kullal ‘arobi fi khidzmatihi

Sa’tisy syajaru nathoqolkhajaru
Syuqqol qomaru bi isyarotihi

Jibrilu ata lailal isro”i
Warrobbuda’a likhadhrotihi

Nalasy syarofa wallahu’afa
‘amma salafa min ummatihi

Fawasilatuna huwasayyiduna
Wal’izzulana bi”ijabatihi

Sholawatullahi ‘alakhmad

Post a Comment

 
Top