0 Komentar
KUNTAROKHIMAN


Ala ya Rosululloh kunta roja'una
Wa kunta bina barron wa lam taku jafiya
Kunta rohiman hadiyan wa mu'alliman
La yabki alaikal yauman kana bakiyan

La amruka ma abkin nabiya lifaqdihi
Wa la kinnani aksya minal hajri atiya
Fadzi lirosullihai ummi wa kholati
Wa ammi wa kholli tsumma nafsi wa maliya

Fallaw anna robban nasi abqonabiyyana
Sa'idna wa lakin amruhu kana madliyan
Aro hasanan aytamtuhu wa taroktahu
Yabki wa yad u jadduhul a yauma tsaniyan

Post a Comment

 
Top