1 Komentar
‘IBADALLAH 

‘Ibaadallah rijaalallaah Aghiitsuunaa li ajlillaah
Wa kuunuu ‘awnanaa fillaah ’Asa nahzhaa bi fadhlillaah

Wa yaa aqthaab wa yaa anjaab Wa yaa saadaat wa yaa ahbaab
Wa antum yaa uulil albaab Ta’aalaw wan shuruu lillah

Sa-alnaakum sa-alnaakum Waliz-zulfa rajaw naakum
Wa fii amrin qashadnaakum Wa syudduu azmakum lillaah

Fa yaa rabbi bi saadaatii Tahaqaqlii isyaaraati
‘Asa ta’tii bi syaaratii Wa yashfuu waqtuna lillaah

Bi kasyfil juhbi ‘an ‘aynii Wa raf’il bayni min baynii
Wa thamsul kayfa wal ‘ayni Bi nuuril wajhi yaa Allah


Shalaatullaahi mawlaanaa ’Alaa man bil hudaajaanaa
Wa man bil haqqi awlaanaa Syafii’il khalqi ‘indallah

Post a Comment

 
Top