0 Komentar
Teks Sholawat Romadhonu Tajalla


Teks Sholawat Romadhonu Tajalla

Teks Sholawat Romadhonu Tajalla

Romadhonu Tajalla

Romadhoonu tajallaa wabtasama
Thuubaa lil’abdi idzaa-ghtanama

Ardloo maulaahu bimaaltazama
Thuubaa linnafsi bitaqwaahaa

Romadhoonu zamaanul barokaati
Romadhoonuu zamaanul hasanaati

Romadhoonu majaalus-sholawaati
Tasmuu linnafsi bimaulaahaa

Romadhoonu thohuurul arwaah
Romadhoonu zamaanul afroohi

Romadhoonu manaarul ishlaahi
Bidunyaan-naas wa ukhroohaa

Romadhoonu yukaffiru maa farroth
Min khotho-innaasi wa maakhtalatho

Fa’asaa min ‘afwillaahi ‘athoo
Liquluubil ummati yar’aahaaLihat Teks Sholawat Lain :
Teks Sholawat 'Ainul Uyuni

Teks Sholawat 'Ibadallah


Teks Sholawat Robbi Kholaq

Post a Comment

 
Top