0 Komentar

Download Gambar Teks Sholawat Muhammad Nabina Kualitas HD

Teks Sholawat Muhammad Nabina

Teks Sholawat Muhammad Nabina


Muhammad Nabina dinuruwahdina

Min makkah habibinurun shofa fil madinah

Qolbi fu adi ilaika ya hadi

Zadani ni'mata hadyin muhammad nabina

Man amaro haya tah bidzikriw wa ayatih

Man ro arru'yat min ghorithoha nabina

Man sajad bilayalin wa shoma binaharin

Wa aufal 'uhudahu muhammad nabina

Ya khoirol bariyah an waruk bahiyah

Wahiyal fajri kanit nurun thola'a 'alaina
Baca Teks Lain:
Post a Comment

 
Top